Νομικό Νέφος (Legal Cloud)

Καταφεύγετε στο τηλέφωνο γρήγορα. Εάν αναζητάτε δικηγόρο, όμως, αυτός συνήθως έρχεται αργά. Η ζημιά έχει γίνει, μια προθεσμία έχει χαθεί, η μέμψη δεν δηλώθηκε σωστά, μια καταγγελία εκφράστηκε εσφαλμένα κ.λπ.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που εξετάσατε με κριτική ματιά τα πρότυπα συμβάσεών σας και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών σας; Αντιστοιχούν καθόλου στην ισχύουσα νομοθεσία;

Η ταλαιπωρία, καθώς και οικονομικές ζημιές μπορούν να αποφευχθούν με μια σύντομη ερώτηση τη σωστή χρονική στιγμή στον δικηγόρο.

Για τον λόγο αυτό παρέχουμε κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να είμαστε το εξωτερικό νομικό τμήμα τους, το Legal CLOUD.

Το σχέδιο του Legal CLOUD:

Καταρχάς θα γνωρίσουμε εσάς, την επιχείρησή σας και τις λειτουργικές σας ανάγκες. Αγοράζετε μονάδες χρόνου από το δικηγορικό μας γραφείο. Όσο μεγαλύτερο είναι το πιστωτικό υπόλοιπο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η έκπτωση της αμοιβής από εμάς. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον δικηγόρο σας, αν χρειαστεί, ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη νομική συμβουλή και υποστήριξή του χωρίς μακροσκελείς εξηγήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια μη δεσμευτική πρόταση.

Είμαστε η ομάδα Legal CLOUD σας!