Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλους τους νομικούς κλάδους του οικονομικού δικαίου, καθώς και στους λοιπούς κλάδους του ιδιωτικού δικαίου. Κύρια θέση έχουν η σύσταση και διαχείριση εταιρειών, καθώς και η σύνταξη όλων των απαραίτητων συμβάσεων.

Οι Müllhaupt & Partner διαθέτουν επιπλέον ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων ειδικών στο εσωτερικό και εξωτερικό (λογιστές, οικονομικούς επιθεωρητές, ειδικούς στη φορολογία), τους οποίους μπορούν να καλέσουν εύκολα ανά πάσα στιγμή.

Η παροχή συμβουλών μας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εστιάζει στη μόνιμη λύση των αιτιωδών προβλημάτων και όχι στη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των νομικών τους συμπτωμάτων.