Οικοδομικό δίκαιο 

Το δικηγορικό γραφείο Müllhaupt & Partner στο Ulster ειδικεύεται με τη  διπλωματούχο νομικών επιστημών (lic.iur.) Barbara Schöpfer-Pfenninger και τους συνεταίρους της ειδικά στην εκπροσώπηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών στον τομέα του δικαίου περί συμβάσεων έργου, του δικαίου συμβατικών σχέσεων, καθώς και του εργατικού δικαίου.
 
Εκπροσωπούμε εξίσου οικοδομικές επιχειρήσεις, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, βιοτεχνικές επιχειρήσεις κ.λπ., καθώς και ιδιώτες και σας συνοδεύουμε από την αρχική ιδέα μιας κατασκευαστικής μελέτης μέχρι την αποπεράτωση και την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών εγγύησης.

Η δραστηριότητά μας αφορά κυρίως:

Τη σύνταξη και τον έλεγχο όλων των συμβάσεων κατασκευής (συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου, σύμβαση γενικού αναδόχου, σύμβαση έργου, - - - σύμβαση περί αρχιτεκτονικών παροχών, Γενικοί Συμβατικοί Όροι κ.λπ.)
Παροχή συμβουλών για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου (αγοραστικό μοντέλο, χρηματοδότηση)
Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
Ενέχυρα οικοδόμου
νομική στήριξη περιπτώσεων εγγύησης
Αξιώσεις αναγωγής
Γειτονικές διαφορές
Δουλεία

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύουμε αποτελεσματικά και στοχευμένα τόσο εξωδίκως όσο και ενώπιον του δικαστηρίου και άλλων αρχών.