ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αποδεδειγμένη ικανότητα στην εξυπηρέτηση των μελλοντικών και τωρινών κληρονόμων και των συμφερόντων τους

Στο κληρονομικό δίκαιο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρέχουμε συμβουλές για όλα τα θέματα που αφορούν το κληρονομικό δίκαιο. Ανεξάρτητα από το αν χρειάζεστε νομική συνδρομή για τον προγραμματισμό της περιουσίας σας, όπως η σύνταξη διαθηκών, ή αν θα θέλατε να σας υποστηρίξουμε σε έναν διακανονισμό κληρονομιάς, οι δικηγόροι μας στο κληρονομικό δίκαιο θα σας παράσχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Επιπλέον, μπορούμε επίσης να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τον σχεδιασμό μιας πιθανής επιχειρηματικής διαδοχής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διεκδικήσετε κληρονομικές αξιώσεις, θα σας συνοδεύσουμε στο δικαστήριο, αν είναι απολύτως απαραίτητο, και θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά σας εκεί με αφοσίωση.

Σας υποστηρίζουμε στους ακόλουθους κύριους τομείς του κληρονομικού δικαίου:

  • Σύνταξη και αναθεώρηση διαθηκών, κληρονομιών και συμφωνιών διανομής κληρονομιών
  • Νομική υποστήριξη για τον προγραμματισμό διαδοχής και τη ρύθμιση
  • Διανομή και διαχείριση της περιουσίας
  • Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση σε κληρονομικές υποθέσεις
  • Διεκδίκηση και υπεράσπιση αξιώσεων κληρονομιάς και υποχρεωτικής μερίδας
  • Συμβουλές σχετικά με τις φορολογικές πτυχές του κληρονομικού δικαίου

 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Κληρονομικό δίκαιο