Πολιτική απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies και δεν συλλέγει αυτόματα προσωπικά δεδομένα.

Η τεχνολογία τοπικής αποθήκευσης που χρησιμοποιείται επίσης δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Με αυτή την τεχνολογία, τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας και έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη σε μια επαναλαμβανόμενη επίσκεψη καθώς και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας. Τα τρίτα μέρη δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην τοπική αποθήκευση. Δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Walter Müllhaupt

Διεύθυνση: 8008 Ζυρίχη, Ελβετία
Τηλέφωνο: +41 (0)44 388 55 55

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Ποια δικαιώματα έχουν όσον αφορά τα δεδομένα τους;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων χωρίς χρέωση ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα σχετικά με αυτό και άλλα ερωτήματα σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος διαδικτυακού χώρου αυτού του ιστότοπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς.

Αυτά είναι:

Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης ●
Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
● URL παραπομπής ●
Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
Ώρα του αιτήματος του διακομιστή ●
Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων. Η βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας, π.χ. για να είναι δυνατή η διαλεύκανση περιπτώσεων κακής χρήσης. Εάν τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για αποδεικτικούς λόγους, εξαιρούνται από τη διαγραφή έως ότου διαλευκανθεί οριστικά το περιστατικό.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται χωριστά από άλλα δεδομένα που μπορεί να παρέχονται κατά τη διάρκεια της χρήσης της προσφοράς μου. Δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχίσω τα δεδομένα αυτά σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσω ένα προφίλ χρήστη με τη βοήθεια αυτών των δεδομένων.

Κρυπτογράφηση SSl ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης. Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μου διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Στατιστικά WP

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το WordPress analytics plugin WP Statistics. Ο πάροχος αυτού του πρόσθετου είναι η wp-statistics.com. Από τα δεδομένα δημιουργούνται απλές στατιστικές σε ανώνυμη μορφή. Δεν δημιουργούνται προφίλ χρήσης και δεν τοποθετούνται cookies. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από το WP Statistics αποθηκεύονται εντελώς ανώνυμα σε αυτόν τον διακομιστή ιστού και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Η προσωπική ταυτοποίηση ενός επισκέπτη δεν είναι δυνατή, ακόμη και εκ των υστέρων. Το WP Statistics δεν απαιτεί τη χρήση cookie.

Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψίστης σημασίας κατά τη χρήση του WP Statistics.